> > >   Opava EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Opava bude v roce 2019 hospodařit

vloženo: 18.12.2018           komentářů: 0

Opava bude v roce 2019 hospodařit s částkou téměř 1,07 miliard

Zastupitelé na svém zasedání 17. prosince schválili klíčový dokument pro hospodaření města na příští rok. „V listopadu, po nástupu do funkcí, jsme na stůl dostali návrh rozpočtu, který byl deficitní, chybělo v něm 170 milionů. Každou položku jsme proto pečlivě probírali s vedoucími jednotlivých odborů a hledali možné úspory,“ uvedl primátor města Tomáš Navrátil. Zhruba po 14 dnech jednání byl rozpočet nastaven s přebytkem 33,52 milionů, 30 milionů bude použito na splátku úvěru, 3,42 milionu se vloží do fondu obnovy vodovodů a kanalizací a 100 tisíc do fondu zajišťovacího.

Rozpočet byl tedy zastupitelstvu předložen jako vyrovnaný s částkou cca 1,07 miliardy korun na stránce příjmů i výdajů. Počítá s daňovými příjmy ve výši 908,09 milionu Kč, z toho sdílené daně se očekávají ve výši 715 milionů Kč. Mezi dalšími položkami jsou nedaňové příjmy (118 milionů), kapitálové příjmy (12 milionů) a přijaté transfery (65 milionů). „Do zdrojové části rozpočtu patří také financování, kde se promítají finanční operace typu čerpání úvěrů, splátky jistin, tvorba a použití zřízených fondů a použití volných finančních zdrojů z předešlých let. Oproti minulosti je letos financování nižší, jelikož se povedlo předčasně splatit úvěr z roku 2009 a navíc se nepočítá ani se zapojením nových úvěrových zdrojů,“ vysvětlila vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend magistrátu Lenka Grigarová.

Ve výdajové části jsou zahrnuty výdaje jednotlivých odborů, neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím, městským částem, obchodním společnostem a dalším subjektům. Běžné výdaje jsou navrženy ve výši 976,87 milionů Kč, kapitálové výdaje pak v celkové výši 92,92 milionu Kč.

Co se týká jednotlivých organizací, do Slezského fotbalového klubu putuje celkově 15,5 milionů do Basketbalového klubu Opava 8,9 milionu a do Hokejového klubu Opava 11,5 milionu Kč. Pro technické služby je v rozpočtu vyčleněno 131,9 milionu Kč, pro dopravní podnik 87,0 milionu a pro městskou policii 36,65 milionu. Do příspěvkových organizací v oblasti školství jde 76,032 milionu Kč. Slezskému divadlo připadne částka 86,5 milionu, Seniorcentru, které se rozšířilo o Domov svaté Kateřiny, 2,88 milionu Kč. Opavská kulturní organizace bude hospodařit se 17 miliony stejně jako Knihovna Petra Bezruče. „Navýšení rozpočtu oproti loňskému roku je u organizací způsobeno především zákonem daným navýšením platů zaměstnanců a nárůstem cen energií,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil a dodal, že navýšení mezd bylo nutné zohlednit i v rozpočtu magistrátu.

Na sportovní granty je vyčleněno 9,3 milionu, na grantové programy Životní prostředí + EVVO a Prevence kriminality po půl milionu, na granty kulturní 2 miliony a na sociální grantový systém 24,126 milionu Kč.

Participativní rozpočet, kdy o využití peněz rozhodují sami občané, byl navýšen oproti loňským 300 tisícům na 1,2 miliony Kč.

autor: www.opava-city.cz

přidat komentář            zobrazit komentáře  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OPAVSKÁ 112

17.04.2019

Žena zůstala uzamčena na hřbitově
Ve středu 17. dubna před osmou hodinou večer se na městskou policii obrátil telefonicky muž, který sdělil, že ho na Ústředním hřbitově v Neředíně oslovila starší žena. Důvodem bylo to, že zde byla uzamčena a nemohla se dostat ven z areálu. Přes operační středisko se vyrozuměl správce areálu a ten následně ženu v pořádku pustil z objektu. Žena si tak bude dlouho pamatovat, že otevírací doba hřbitova je v měsíci dubnu jen do 18 hodin.

17.04.2019

Padající tašky ze střechy ohrožovaly c
Žádost o spolupráci od hasičského záchranného sboru při zabezpečení místa zásahu na ulici Řepčínská přijalo v úterý před polednem Operační středisko Městské policie Olomouc. Na místě byla hlídka požádána o vyhrazení místa, kam bude zakázán vstup chodcům, kdy důvodem byly padající tašky ze střechy přilehlého domu.

16.04.2019

Muž si chtěl přitopit pneumatikami
Oznámení, že v blízkosti sokolovny na ulici 17. listopadu hoří oheň, přijalo v pondělí 15. dubna v nočních hodinách Operační středisko Městské policie Olomouc. Hlídka na místě zjistila hořící pneumatiku a dvě osoby, které se nacházely v blízkosti. Ty shodně uvedly, že pneumatiku měl zapálit nějaký muž před jejich příchodem, který následně z místa utek

11.04.2019

Zdravotní stav muže se zhoršoval
Při kontrolní činnosti na ulici Popské v Opavě, hlídka zaznamenala muže, který jevil známky zdravotních problémů. Špatný zdravotní stav strážníky zneklidnil, a proto se rozhodli zavolat rychlou záchrannou službu, to muž odmítl se slovy, že se mu za chvíli uleví. Hlídka s mužem na místě setrvala, po chvíli se však zdravotní stav dotyčného pána začal zhoršovat, bolest na hrudi a špatné dýchání strážníky přesvědčily o nutnosti přivolání rychlé záchranné služby, která muže neprodleně přepravila do nemocnice k dalšímu ošetření.

10.04.2019

Žena odevzdala peněženku i s hotovostí
V pátek ve večerních hodinách se na služebnu městské policie v Opavě dostavila 64 letá žena, která předala strážníkům nalezenou peněženku značky Meatfly. Uvnitř peněženky se nacházela platební karta, osobní doklady, zákaznické karty, permanentka do fitness centra, ale také nemalá finanční hotovost.